Probleemstelling

Het probleem bij het kansen creëren is dat spelers als opbouwspelers geen pass geven naar de cirkelspeler als deze vrij staat, of als deze wel gedekt staat verwaarlozen ze hun eigen kans en proberen steeds een pass te geven naar de cirkelspeler.

Ook cirkelspelers ondervinden problemen bij het kansen creëren. Dit komt door dat ze naar voor komen (in de diepte bewegen) als ze de bal vragen. Ook het feit dat cirkelspelers vaak blijven staan en niet langs de doelgebiedlijn bewegen verhindert het creëren van kansen.

Beperkte toegang

U moet een abonnement hebben om de volledige inhoud van deze pagina te kunnen bekijken.

Doelstellingen

Beperkte toegang

U moet een abonnement hebben om de volledige inhoud van deze pagina te kunnen bekijken.