Login/register

Log in or register to discover the full potential of the InGame website:

 

Choose a Sport to Start

Gratis abonnement

Eigenaars van een ESEP DVD kunnen een gratis jaarabonnement aanvragen!

Het Doelspelcompetentiemodel: een spelgerichte methodiek

InGame is een educatief multimedia platform voor het onderrichten van doelgerichte balspelen zoals basketbal, handbal, voetbal, enz...

Spelgerichte oefenstof

imageEen spelgerichte methodiek impliceert dat de spelvaardigheden aangebracht worden door middel van spelsituaties aangepast aan het spelniveau van de spelers. Spelers worden door de spelbegeleider aangemoedigd om oplossingen te vinden voor spelproblemen die ze zelf ondervinden tijdens het spelen

De oefenstof wordt zodanig opgebouwd dat spelers maximale leerkansen krijgen en ze verschillende rollen kunnen vervullen.

Lees meer over het Doelspelcompetentiemodel

Doelgroep: trainers en lesgevers

Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding vinden bij InGame een leerlijn die ze kunnen volgen binnen de lessen Lo waarbij het leren spleen central staat.

Ook trainers ervaren dat de opbouw van InGame handig te gebruiken is om clubspelers het spelen van het doelspel aan te leren.